نصب کفشور استیل خطی

در این قسمت فیلم ویدیویی برای شما عزیزان تهیه شده تا در مراحل نصب همیار شما باشد.امیدواریم دیدن این ویدیو برای شما مفید باشد.